Toxicologia ocupațională

Complexitatea proceselor industriale moderne s-a schimbat dramatic în ultimii ani și aria de cuprindere a medicinei și toxicologiei ocupationale include azi efectele poluării atmosferice, carcinogeneza, monitorizarea biologică, epidemiologia, siguranța produselor și promovarea sănătății.

Toxicologia ocupațională presupune și cere în aplicarea ei persoane competente, competență demonstrată prin perfecționare și calificare continuă, experiența și cunoașterea proceselor industriale, asumarea responsabilității deciziilor și comunicarea clară a rezultatelor și recomandărilor cu privire la evaluările efectuate.

Domeniul toxicologiei ocupaționale este axat pe identificarea, evaluarea, monitorizarea, prevenția, managementul și analiza științifică a noxelor prezente în mediul ocupațional și ambiental.

Mai mult...