Determinări parametri apă reziduală - pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, azot total, fosfor total, substanțe extractibile, amoniu, nitrați, nitriți, cloruri, sulfați, fosfați, metale, detergenti, etc

 

Determinări parametri apă potabilă - clor liber si total, ozon, pH, nitriți, nitrați, conductivitate, oxidabilitate, amoniac, duritate totală, calciu, magneziu, turbiditate, metale, etc

 

Emisii centrale termice - monoxid de carbon, oxizi de azot, bioxid de sulf, pulberi

 

Alte determinări - compuși organici volatili (COV) în tubulaturi, viteze curenți aer, temperaturi, pulberi în suspensie și sedimentabile, metale, acizi anorganici, etc
Tabelul lui Mendeleev