Toxicologia ocupațională

Complexitatea proceselor industriale moderne s-a schimbat dramatic în ultimii ani și aria de cuprindere a medicinei și toxicologiei ocupationale include azi efectele poluării atmosferice, carcinogeneza, monitorizarea biologică, epidemiologia, siguranța produselor și promovarea sănătății.

Toxicologia ocupațională presupune și cere în aplicarea ei persoane competente, competență demonstrată prin perfecționare și calificare continuă, experiența și cunoașterea proceselor industriale, asumarea responsabilității deciziilor și comunicarea clară a rezultatelor și recomandărilor cu privire la evaluările efectuate.

Domeniul toxicologiei ocupaționale este axat pe identificarea, evaluarea, monitorizarea, prevenția, managementul și analiza științifică a noxelor prezente în mediul ocupațional și ambiental.

Datorită faptului că substanțele toxice sunt larg răspândite în mediul care ne înconjoară există potențialul ca acestea să producă efecte negative și dăunătoare asupra sănătății omului. Acești agenti toxici se găsesc în general în aer, apă, sol și aliment. În urma expunerii începe procesul de absorbție a toxicului în organism și transportul lui către organul țintă asupra căruia își va manifesta efectul toxic.

În corpul uman substanța chimică poate fi metabolizată, compușii rezultați putând avea o toxicitate mai redusă sau mai ridicată. Unele chimicale se pot acumula în organism timp de mai mulți ani, altele pot fi eliminate pe cale naturală.

Literatura de specialitate din ultimul timp susține și demonstrează că factorii de mediu care afectează starea de sănătate a muncitorilor, potențialul nociv al locurilor de muncă este mult mai variat și mai complex.

Luând în considerare toate cele expuse mai sus tragem concluzia necesității unei evaluări complete a expușilor la noxe, de la evaluarea și monitorizarea mediului de muncă până la efectuarea de determinări biotoxicologice specifice asupra persoanelor expuse, în consens cu legislatia națională și internațională în domeniu.